Strona główna > Powiat > 21 XI 2011 – Remont drogi Łeba – Lębork – konkrety

21 XI 2011 – Remont drogi Łeba – Lębork – konkrety

Na Zarządzie Powiatu Lęborskiego właśnie przyjęliśmy projekt uchwały, który niedługo stanie na Radzie Powiatu Lęborskiego. Jest on realizacją informacji, które podałem w poprzednim wpisie.

Uchwała nr ………………………………………..

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia …………………………….. 2011 r.

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wicko na realizację zadania pn

”Opracowanie Studium Techniczno – Środowiskowego wraz                            z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba,               w tym obwodnicy miejscowości Białogarda, Wicko i Charbrowo”

Na podstawie art.7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Rada Powiatu Lęborskiego

uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Lęborskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wicko z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie Studium Techniczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba, w tym obwodnicy miejscowości Białogarda, Wicko i Charbrowo”

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetowych w kwocie 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), lecz nie więcej niż 20% wartości zadania.

Powyższa kwota zostanie ujęta w planie wydatków na 2012 rok pod warunkiem podpisania umowy partnerskiej z Gminą Wicko i Gminą Miejską Łeba.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Wicko i Gminą Miejską Łeba.

§ 4

Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Wicka wystąpił do Starosty Lęborskiego o zarezerwowanie własnych środków finansowych celem wspólnego z Miastem Łeba sfinansowania ”Opracowanie Studium Techniczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba, w tym obwodnicy miejscowości Białogarda, Wicko i Charbrowo” jako dokumentu wyjściowego do wykonania projektu budowlanego wykonawczego – zgodnie                               z porozumieniem intencyjnym z 29 lipca 2010 r..

Zgodnie z nim Powiat finansuje 20 % kosztów, zaś Gminy Wicko i Łeba po 40 %.

Zgodnie z art.12 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może udzielić pomocy finansowej na zadania własne.

Kwoty udzielonej pomocy powinny znaleźć odzwierciedlenie w budżecie powiatu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: