Archiwum

Posts Tagged ‘Łeba’

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

Reklamy

4 XI 2016 -Podpisanie umowy na remont drogi nr 214

4 listopada 2016 Dodaj komentarz

Nareszcie. W dniu dzisiejszym podpisano umowę na remont drogi nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Termin zakończenia prac, które wykona firma STRABAG przewidziany jest na maj 2018 roku.

31 VIII 2015 – Nowy termin dyżurów radnego

31 sierpnia 2015 Dodaj komentarz

Uwaga – nowy termin dyżurów radnego – od września dyżury w UM Łeba będę wypełniał w nowym terminie – w pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 13.30 do 14.00.

5 III 2015 – Po dyżurze

5 marca 2015 Dodaj komentarz

Wczoraj przekazano mi podczas dyżuru radnego prośbę o pomoc w ujęciu do planowanej przebudowy drogi nr 214 także przejazdu kolejowego przed samą Łebą. Problem polega dzisiaj na tym,  że droga jest własnością samorządu województwa, a przejazd należy do PKP. Koleje niechętnie samodzielnie wykonują przebudowy przejazdów jeśli droga nie jest remontowana z obu stron. Rozmawiałem o tym wczoraj ze starostą i burmistrzem Łeby, który zgłaszał wcześniej ten kłopot w wielu pismach. Starosta obiecał pomóc władzom Łeby przekonać marszałka województwa aby rozszerzył zakres robót. Prawdopodobnie to bardziej realne niż nakłanianie PKP do przebudowy. Swoją drogą zastanawiające jest to, że koleje, które mienią się „państwowymi” nie wykonują obligatoryjnie remontów przejazdów gdy przebudowywana jest przebiegająca przez nie droga.

7 I 2015 – Pierwszy dyżur w nowej kadencji

7 stycznia 2015 Dodaj komentarz

Za mną pierwszy w tej kadencji dyżur radnego powiatowego w Łebie. Udało się załatwić na bieżąco jeden drobiazg – grupa łebian zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc – chcieli, żeby przenieść termin odbioru przez służby worków z popiołem z poniedziałków na inny dzień tygodnia. Mam zapewnienie od burmistrza, że od nowego sezonu grzewczego (do czerwca 2015 jest ustalony i rozkolportowany kalendarz odbioru nieczystości) sprawa będzie załatwiona.

Przypominam, że moje dyżury odbywają się w godzinach 14.30-15.00 w UM Łeba, sala nr 1,  w każdą pierwszą środę miesiąca.

dyżur

30 XII 2014- Sesja budżetowa w Łebie, update terminów dyżurów

30 grudnia 2014 Dodaj komentarz

Gościłem dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Łebie. Sprawnie przyjęto budżet na 2015 rok i uchwałę o Wieloletnim Planie Finansowym. Budżet przyjęty jednomyślnie – wydatki ok. 21,5 mln, dochody ok. 20,9 mln, deficyt pokryty ze środków własnych, a więc sytuacja finansowa Łeby stabilna.

Po sesji miałem okazję porozmawiać z burmistrzem i radnymi na temat kilku najbliższych projektów, w tym między innymi o przejęciu przez Łebę nieruchomości, na których ulokowane były budynki dworca PKP.

Ostatecznie ustaliłem terminy swoich dyżurów radnego w Łebie – zapraszam w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 14.30-15.00 do UM w Łebie – sala nr 1.

Przy okazji ostatniego wpisu w tym roku życzę wszystkim Czytelnikom mojego bloga samych sukcesów w roku 2015 – wszystkiego dobrego!

7 XII 2014 – Przekazanie wozu dla OSP Łeba

7 grudnia 2014 2 Komentarze

Dzisiaj tradycyjnie odbywał się w Łebie Festiwal Pomuchla, przed nim odbyła się ceremonia przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie ciężkiego wozu strażackiego zakupionego z funduszy gminy Łeba, Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i starostwa powiatowego w Lęborku. Obecny na uroczystości był m.in. senator E. Wittbrodt, burmistrz A. Strzechmiński, przedstawiciele KG Straży Pożarnej oraz starosta E. Głombiewski. Samochód MAN prezentuje się okazale. Myślę, że ze względu na zaangażowanie w pomoc burmistrzowi poprzedniego zarządu powiatu zdjęcie pamiątkowe mogę sobie zrobić:)

IMG_1586.JPG

IMG_1587.JPG