Archiwum

Posts Tagged ‘powiat lęborski’

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

Reklamy

13 XI 2016 – Odpowiedź na pytanie w/s zasad uśredniania pensji nauczycieli.

13 listopada 2016 Dodaj komentarz

Otrzymałem odpowiedź na pytanie dotyczące zasad uśredniania pensji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych – w związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego.

Odpowiedź wklejam poniżej w całości. Jestem w trakcie analizy argumentów podanych w piśmie.

odpowiedz.pdf

15 I 2016 – Ranking liceów wg „Perspektyw” – kolejny sukces „Żeromskiego”

15 stycznia 2016 Dodaj komentarz

 

 Niedawno opublikowano najnowszy ranking liceów ogólnokształcących. Do rankingu kwalifikuje się 500 najlepszych liceów w Polsce. Z powiatu lęborskiego jedynie I LO im. S. Żeromskiego znajduje się w tym zestawieniu – na 280 miejscu w kraju i na 19 miejscu w województwie. „Żeromski” uzyskał także status szkoły ze „srebrną tarczą”. Oprócz kolejnych sukcesów olimpijskich wpływ na ten sukces miał stuprocentowy wynik zdawalności matury naszych absolwentów.

Chciałbym zwrócić uwagę, że I LO jest w naszym województwie jedną z najwyżej sklasyfikowanych szkół, które nie są prowadzone przez miasta na prawach powiatu. W Gdyni czy Gdańsku możliwości wsparcia szkół ponadgimnazjalnych przez samorządy są nieporównywalnie większe, a mimo tego „Żeromski” utrzymuje się w czołówce.

Pełen ranking tutaj http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:ranking-liceow-2016-woj-pomorskie&catid=178&Itemid=351&strona=1

Strona naszej Szkoły

http://lo1.lebork.pl/

 

31 V 2015 – Sesje za nami i przed nami

31 Maj 2015 Dodaj komentarz

Radni powiatowi mają w tych tygodniach bardzo intensywny czas. W ubiegłym tygodniu odbyła się sesja nadzwyczajna, na której nastąpiło odwołanie Zdzisława Chojnackiego z funkcji przewodniczącego rady. Na to stanowisko powołaliśmy Waldemara Walkusza – uzyskał aż 16 głosów na 18 radnych obecnych na sesji. Jeszcze ważniejsze było złożenie przez grupę 13 radnych z PO, Ziemi Lęborskiej, Porozumienia Społecznego, Lepszego Lęborka- Lepszego Powiatu i jednego radnego PiS wniosku o odwołanie starosty Głombiewskiego.  Zgodnie z procedurą, w ciągu 30 dni wniosek musi zaopiniować komisja rewizyjna i po tym czasie może odbyć się sesja, na której wniosek będzie głosowany.

Jednak w międzyczasie odbędą się jeszcze dwie sesje Rady Powiatu – już we wtorek sesja robocza, natomiast 12 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna. Przedstawiam niżej plan najbliższej sesji – 2 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 rok
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 rok.
9. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby oraz podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań mających na celu przystąpienie Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zrzeszającego gminy z terenu Powiatu Lęborskiego oraz pozostałe gminy wyrażające wolę przystąpienia do niniejszego Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca w Charbrowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku przy ul. Dygasińskiego 14 oraz podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 oraz podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Lęborku wchodzącemu w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 oraz podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lęborskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/318/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2014 – 2020”oraz podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie obrad.

10 IV 2015 – Interpelacja w sprawie organizacji pozarządowych

10 kwietnia 2015 Dodaj komentarz

Przed ostatnią sesją Rady Powiatu Lęborskiego – wspólnie z radną Elżbietą Godderis złożyliśmy interpelację w sprawie zasad przeprowadzenia dofinansowania przez Powiat zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Poniżej prezentuję treść interpelacji oraz odpowiedź jaką w ostatnich dniach otrzymaliśmy.

Interpelacja

Odpowiedź na interpelację

16 XII 2014 – Sesja nadzwyczajna w najbliższy czwartek.

16 grudnia 2014 Dodaj komentarz

Jak się dowiedziałem z zaproszenia, w najbliższy czwartek, 18 XII o godzinie 13, odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Lęborskiego. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 r. oraz podjęcie uchwały. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork na realizację zadania pn. „Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” oraz podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/302/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku oraz podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz podjęcie uchwały. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Wnioski i oświadczenia radnych. 11. Zamknięcie obrad.

18 XI 2014 – Nieoficjalnie

18 listopada 2014 2 Komentarze

Wczoraj niespodziewana zmiana nastrojów – po analizie protokołów komisji obwodowych wywieszonych na lokalach wynika, że zdobyłęm mandat. Nad ranem dostałem niepoprawne wyniki, z których wynikało, że brakowało liście Sympatycy Ziemi Lęborskiej około 100 głosów. Teraz okazuje się, że mandat najprawdopodobniej zdobyty. Padło na mnie 377 głosów, lista zdobyła 570. Lista PiS ma ponad 900 głosów, najwięcej zdecydowanie zdobył pan Mirosław Tandek. PO zdobyła ponad 650 głosów, najwięcej Tadeusz Rabka. Nieoficjalnie tak układają się mandaty w okręgu Łeba – Wicko. Następna lista Lepszy Lębork – 567 głosów, Radosław Zimnowoda miał najlepszy wynik na tej liście – 188 głosów. Niestety, do rady powiatu najprawdopodobniej nie dostał się Jacek Woronowicz z listy Porozumienia Społecznego. Wszystkie dane nieoficjalnie – z „ręcznego” liczenia. Komisja terytorialna ma wznowić prace o 8.00 po awarii systemu. W Lęborku trzymam kciuki za Agnieszka Pujsza-Pomorska . Jest ogromna szansa na jej mandat. Trzymaj się Agnieszka.
p.s.
system komputerowy PKW to kompromitacja. Chyba powinni przeprosić kandydatów, którzy siwieją w oczekiwaniu.