Archiwum

Posts Tagged ‘trasa S6’

23 maja 2017 – Protest w sprawie drogi S6

23 Maj 2017 Dodaj komentarz

Proszę nie dać się zwieść – zapowiedź wiceministra transportu, który w ostatnich dniach obiecał budowę kaszubskiego odcinka trasy S6 nie jest dobrą informacją. To jest zapowiedź kuriozum w skali kraju – otóż wynikiem tej decyzji będzie wybudowanie trasy szybkiego ruchu S6 od Szczecina do Gdańska z „dziurą” między Słupskiem a Bożympolem. Ktoś chyba stracił rozum – jaki jest powód wstrzymania decyzji budowy trasy w naszym powiecie? Wypada jednak pamiętać, że chaos decyzyjny w sprawie trasy S6, który obserwujemy pod rządami obecnej ekipy nie jest jednak tylko jej winą. Poprzednicy z PO pozwolili w czasie gdy byli za to odpowiedzialni na to, że urzędnik średniego szczebla przetrzymał wydanie decyzji środowiskowej przez 2 lata – dzisiaj byłoby już dawno wszystko w trakcie prac. Przy okazji rodzi się ciekawe dla mnie pytanie – dlaczego McDonalds zakupił działkę w „starym” przebiegu trasy S6 (naprzeciwko stacji Statoil)? – czyżby korporacja miała w swoim research`u wcześniej informacje o tym, jakie będą decyzje? Ciężko uwierzyć, że kilkumilionowa inwestycja powstanie przy drodze, która niedługo będzie zmarginalizowana.

Organizacje samorządowe postanowiły na dzień wczorajszy zaplanować akcję protestacyjną polegająca na bardzo „miękkim” blokowaniu trasy S6. W akcji czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Lęborska”.

Co ciekawe korek na dojeździe do lęborskiego Ronda Jana Pawła II uformował się zanim weszliśmy na drogę :). Zwróciłem na to uwagę pilnie obserwującemu przebieg protestu pracownikowi Urzędu Wojewódzkiemu, który rejestrował wybrane sceny na telefonie komórkowym.

Poniżej tłumaczę reporterom nasze stanowisko: Wywiad

Galeria z blokady:

Reklamy

19 XI 2016 – Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6na terenie województwa pomorskiego

19 listopada 2016 Dodaj komentarz

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

2 VI 2014 – Decyzja środowiskowa w sprawie Trasy Kaszubskiej

2 czerwca 2014 Dodaj komentarz

Po miesiącach nareszcie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową w sprawie przebiegu trasy szybkiego ruchu S6. Zaopiniowano wariant omijający Lębork od południa. Co dla nas bardzo ważne jednocześnie wiadomo, że uruchomiona zostanie wschodnia obwodnica Lęborka. Nareszcie.

Trasa Kaszubska będzie liczyła 61 km za 4,1 mld złotych. Realna realizacja możliwa będzie w latach 2017-20. Oczywiście do tego czasu realizowane będą także inne odcinki S6 od Kołbaskowa w kierunku wschodnim.

Przypominam całą epopeję wokół Trasy Kaszubskiej na moim blogu poniżej

https://tomasztutak.wordpress.com/?s=S6

15 XI 2013 – Dymisja ministra Nowaka a sprawa lęborska

15 listopada 2013 2 Komentarze

Dymisja ministra transportu prawdopodobnie jest bardzo złą wiadomością dla nas. Nowak gwarantował budowę trasy ekspresowej S6, stoję na stanowisku, że jego odwołanie nie ma nic wspólnego z jakimiś zegarkami. Nowak zobowiązał się do wybudowania trasy Szczecin – Gdańsk, teraz nie ma żadnych gwarancji. Tą dymisję przepowiadałem.

15 VI 2013 – Niekończący się maraton informacji o trasie S6

15 czerwca 2013 Dodaj komentarz

24 V 2013 – Sesja Rady Powiatu + sprawa trasy S6

24 Maj 2013 1 komentarz

Dzisiaj odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Lęborskiego. Poniżej, oprócz planu posiedzenia zamieszczam planowany tekst stanowiska Rady w sprawie trasy S6.

ScanScan2

projekt stanowiska

10 V 2013 – Nowe informacje w sprawie trasy S6

10 Maj 2013 1 komentarz

Wczoraj starosta lęborski uczestniczył w rozmowach prowadzonych z udziałem ministra transportu i przedstawicieli GDDKiA w sprawie przyspieszenia prac nad realizacją trasy szybkiego ruchu S6 Goleniów – Gdańsk. Trasa na odcinku w województwie zachodniopomorskim jest całkowicie przygotowana do rozpoczęcia przetargów wykonawczych, niestety w naszym województwie panuje od dłuższego czasy przestój. Jednym z kluczowych problemów stałą się obwodnica Lęborka, a dokładnie wybór przebiegu – bliższa miasta południowa lub lepiej skomunikowana z Łebą północna. Nie chciałbym w tym miejscu przypominać zalet i wad każdej z koncepcji. W wyniku rozmów w ministerstwie wyłania się jednak możliwość powrotu do północnego wariantu jako możliwego do realizacji w latach 2014-2020. Kolejny zwrot – mam nadzieję, że tym razem oznacza zbliżenia nas do skomunikowania z Trójmiastem i zachodnią granicą.

W rządowym Planie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Pomorze wygląda jak biała plama. Przyspieszenie prac jest niezbędne, pojawiają się przecież nowe okoliczności – budowa gazoportu w Świnoujściu, budowa w Zajączkowie Tczewskim suchego portu kontenerowego, możliwość eksploatacji złóż gazu łukowego.

drogi 2013

W tej sprawie niedawno protestowali samorządowcy z naszego powiatu – treść ich wystąpienia przedstawiam poniżej. Wystąpienie dotyczy także statusu planowanej Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) pozwalającej ominąć Rumię i Redę.

do GDOŚ w sprawie S6- Trasy Kaszubskiej2